DOELGROEP

 • leidinggevenden, managers, projectleiders, werkgroepleiders of sportcoaches die een team,  afdeling,  projectteam of werkgroep aansturen
 • professionals die de motivatiedynamiek en groepsdynamiek binnen hun team willen begrijpen en kunnen beïnvloeden

DUUR

 • 2 dagen en 3 uren individuele begeleiding van de leidinggevende door een gekwalificeerde master teamcoach


Deze training is de vervolgtraining van “Intrinsiek Motiveren voor Leidinggevenden”

 

 

PROGRAMMA

De leidinggevende  krijgt inzicht in:

 • de sturende motivatiedynamiek van hun team
 • hoe de teammotivatiedynamiek de onderlinge samenwerking beïnvloedt
 • de teamcultuur en welke groepsnormen of -overtuigingen de samenwerking bevorderen of belemmeren
 • welke interventies nodig zijn om positieve interdependentie in zijn team te realiseren die essentieel is voor een effectieve samenwerking

 

De leidinggevende krijgt technieken en vaardigheden om:

 • de groepsdynamiek en de motivatiedynamiek van hun team te analyseren en in kaart te brengen
 • de groepsdynamiek vervolgens positief te beïnvloeden zodat de groep effectief en gemotiveerd samenwerkt
 • de perceptie die interne klanten of externe partners van hun team hebben gericht te managen in functie van het imago dat ze willen uitstralen

 

De leidinggevende krijgt 2  uren individuele begeleiding van een gekwalificeerde team mastercoach  om

 • het  motivatieprofiel van zijn team in kaart te brengen
 • de  motivatiedynamiek van zijn team te doorgronden
 • de  valkuilen van zijn team te herkennen en aangepaste  interventies te doen

 

 

 

 

Lighthouse Motivation. The Art Of Mavigating is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het intrinsiek motiveren van medewerkers. De methodiek integreert het Reiss Profile in diverse wetenschappelijke disciplines tot een unieke motivatiemethode.