DOELSTELLING
Scholen worden meer en meer geconfronteerd met motivatieproblemen bij leerlingen en/of het onderwijspersoneel zelf.
De volgende vragen komen daarom in de workshop aan bod:

  • hoe kan ik  zorgen voor een optimaal motiverend klimaat?
  • hoe kan ik vroegtijdig afhaken van een leerling vermijden?
  • waarom is mijn leerling gedemotiveerd en wat kan ik hieraan doen?

Deze workshop is gebaseerd op baanbrekend wetenschappelijk onderzoek rond motivatie.
Onderzoek motivatie in onderwijsomgevingen van Reiss en Deci&Ryan

  INHOUD VAN DE PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
De pedagogische studiedag splitsen we op in 3 delen
Deel 1 (hoofd)
Wat is motivatie? Hoe werkt motivatie?  = Wetenschappelijke onderzoek en theorie over motiveren in het onderwijs
Deel 2 (hart)
Hoe zit het mij als leerkracht? = zelf ontdekken wat mij motiveert
Deel 3 (handen)
Toepassing op bepaalde concrete situaties, cases. = doen /leerlingen motiveren
 

DOELGROEP
Leerkrachten, intern pedagogisch begeleiders, decanen, studiecoaches, GON-leerkrachten, opvoed(st)ers, administratief en beleidsondersteunende medewerksters, schooldirectie
Grootte van de groep: 15 tot 80 deelnemers
Duur: halve dag of dagprogramma

Voor meer informatie of een afspraak: wim.olbrechts@lighthousemotivation.eu of 0478/49.44.99