TEAM MOTIVATIE DYNAMIEK
Deze methodiek brengt de complexe, veelal onzichtbare motivatiedynamiek van het team in kaart,zodat ze voor een team zichtbaar, herkenbaar, bespreekbaar en daardoor bewust inzetbaar worden.
Aan de hand van een diagnosemethodiek gaan we samen met de teamleider na aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan om een effectieve groep te creëren en welke interventies hiervoor nodig zijn.

We stellen een teamanalysediagram op. Een teamanalysediagram brengt de sturende teammotivatiedynamiek van het team in kaart. Deze analyse brengt daardoor naast de complementariteit van de teamleden ook de onbewuste
 valkuilen en de allergieën van het team aan het licht.
HOE  EEN EFFECTIEF SAMENWERKENDE EN GEMOTIVEERDE
GROEP CREËREN?

Een aantal noodzakelijke diagnosevragen:

 • Waar situeert de groep zich binnen de groepsprestatiecurve
  (Katzenbach&Smith) en hoe kan je de performantie van de groep
  verhogen
 • Hoe heeft de groep zich tot dusver ontwikkeld en welke interventies
  dringen zich dan op?

 

Een aantal essentiële vaardigheden en technieken

 • Het bepalen van doelen via de kritische trajectmethode of de enquetefeedbackmethode
 • Het creëren van positieve interdependentie
 • Het opbouwen van vertrouwen: hoe vertrouwen opbouwen,
  hoe herstellen?
 • Het installeren van een reflectiecultuur binnen de groep


Een aantal essentiële inzichten om de groepsdynamica van de groep
positief te kunnen beïnvloeden:

 • Welke directe of indirecte machtsverhoudingen zijn er in de groep aanwezig?
 • Welke motivatiedynamiek bepaalt de indirecte, informele groepsnormen
  van de groep?
 • Welke strategieën hanteren de medewerkers om macht of invloed op de anderen
  uit te oefenen?
 • Welke perceptie zullen interne klanten of externe partners van de groep hebben?
 • Welke medewerkers matchen met de afdelingscultuur en waarom verzetten
  bepaalde medewerkers zich bewust of onbewustLighthouse Motivation. The Art Of Mavigating is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het intrinsiek motiveren van medewerkers. De methodiek integreert het Reiss Profile in diverse wetenschappelijke disciplines tot een unieke motivatiemethode.