Lighthouse Motivation verbindt er zich toe om:

  • zoveel mogelijk mensen bewust te maken van hun persoonlijke motivatieprofiel, zodat zij in staat zijn om voor zichzelf  een evenwichtig, tevreden en zinvol leven te creëren,
  • zoveel mogelijk leidinggevenden de kunst van het mavigeren (motiverend navigeren) aan te leren, zodat zij het talent van hun medewerkers lokaal, internationaal of globaal kunnen ontplooien.
Onze 7 Waarden: waar staan we voor?

  1. Resultaatgedreven zijn betekent voor ons dat we uw medewerkers helpen de bedrijfsdoelen te bereiken door bewust te zijn van zichzelf, door hun eigen kernkwaliteiten te ontdekken en in te zetten en door hun valkuilen te onderkennen en bewust te controleren in functie van het vooropgezette afdelings- of bedrijfsdoel.

 

  1. Authentiek zijn we door een doorleefde aanpak. We walk our talk: we doen wat we zeggen. Wat we uw medewerkers adviseren, alle management- en communicatietechnieken die we aanleren hanteren we ook zelf, met verve.

 

  1. Inspirerend zijn betekent dat we zijn wie we zeggen. We staan passioneel in het leven, we zijn in evenwicht en evenwichtig en voortdurend in ontplooiing om ons zelfbewustzijn te verdiepen. Voortdurend leren en ontwikkelen van onszelf staan hierbij centraal.

 

  1. Diepgang is diep durven gaan. We durven afdalen in de diepere regionen van het on(der)bewustzijn om het beste uit uzelf of uw medewerkers te halen. Hiervoor zijn onze trainers en coaches gecertifieerde masters in diverse gespecialiseerde internationale opleidingen.

 

  1. Respectvol. We behandelen u en uw medewerkers met het diepste respect voor wie ze zijn, wat ze ervaren en hoe ze zich voelen en vandaag gedragen, om ze van daaruit mee te nemen tot professionele uitmuntendheid.

 

  1. Onafhankelijk. We zijn onszelf en we zijn aan geen enkele kleur of politieke strekking gebonden. Neutrale objectiviteit in onze rol als trainer-coach-consultant helpt ons om u te helpen het moeilijke mogelijk te maken.

 

  1. Pionier. Wij vernieuwen en geven het pad aan.