Voor leidinggevenden en managers die leiding geven aan lokale, virtuele of global teams hebben wij reeks trainingen ontwikkeld om medewerkers optimaal aan te sturen en hun teams te aligneren met de bedrijfs- en afdelingsdoelen, met als doel de performantie van hun teams te verhogen en een optimale motivatie te realiseren.Leidinggevenden die uitmunten in het leidinggeven aan teams vervullen 3 kernrollen:

 1. Waarachtig leiderschap: het uitmuntend leiden van zich-zelf
 2. Lean management: het effectief en efficiënt managen van de afdeling of bedrijf
 3. Intrinsic Team Motivation: het intrinsiek motiveren van het team tot betrokkenheid en ownership

 

De trainingen reiken inzichten en vaardigheden aan om in deze 3 rollen te groeien of zich te verbeteren. Voor meer gedetailleerde informatie over dit aanbod of een programma op maat, kan u met ons contact opnemen.

 

 

BASIS EN ADVANCED PROGRAMMA’S

 • Basis and advanced managementvaardigheden
 • Competentiegericht situationeel leidinggeven
 • Resultaatgericht leiding geven en persoonsgericht coachen
 • Veranderingsprocessen  begeleiden (basis Kleurdrukveranderen van De Caluwé of de 8 Kottersteps)
 • Projectmatig werken – projectmanagement
 • Leiding geven aan teams als werkgroepleider of projectleider
LEADERSHIP SKILLS

 • Het coachinggesprek
 • Het (her)motivatiegesprek
 • Het functioneringsgesprek- en evaluatiegesprek
 • Het instructiegesprek
 • Het discipline- of correctiegesprek
 • Het verzuim- en terugkomgesprek
 • Het slechtnieuwsgesprek
 • Het veranderingsgesprek
 • Conflictbemiddelingsgesprek
 • Efficiënt en effectief problemen oplossen
 • Conflicten vermijden en hanteren
 • Professioneel bemiddelen bij conflicten
 • Doelgericht en dynamisch presenteren
GROEPSDYNAMICA FACILITEREN

 • Teamdynamica faciliteren
 • Doelgericht en geanimeerd vergaderen
 • Discussievermijdende werkvormen hanteren in groepsmeetings of workshops
 • Begeleiden van de besluitvorming tijdens een meeting

 

NIEUWE PROGRAMMA’S

 • Perceptiemanagement: het in kaart brengen en het managen van hoe anderen u en uw afdeling percipiëren aan de hand van het perceptiediagram van uw team/afdeling
 • Het strategisch aligneren van doelen en de motivatie van uw medewerkers
 • To motivate the coach: uw leidinggevende coachen en motiveren
 • Leiding geven aan virtuele teams en global teams (internationaal programma)
 • Ownership creëren in teams
 • Hoe creëer ik een effectief samenwerkende en gemotiveerde groep?
 • Values Based Leadership als drijfveer voor het positief afwijkende team

MULTI-DISCIPLINAIR PROGRAMMA: PERSONAL ENGAGEMENT en OWNERSHIP CREËREN
Een unieke belevenis die de deelnemer inzichten en tools aanreikt om mentale, fysieke en emotionele kracht in flow te brengen en hen te helpen ‘to perform in the storm’, hun talent en potentieel optimaal te benutten en een hoge mate van tevredenheid en motivatie te ervaren.