De Lighthouse Metafoor

Vuurtoren, Lighthouse, Phare, Leuchtturm, Faro, Farol. Vuurtorens staan voor geborgenheid’, voor ‘licht in de duisternis’, voor de zekerheid dat er een thuis(haven) is. Het vuurtorenlicht is een ‘weg’,een ‘houvast’, een ‘baken’. Het vuur van de vuurtoren staat symbool voor je innerlijke energie, je ambitie in het leven, de hartstocht en passie die je in je hebt. En tegelijk heeft vuur naast zijn scheppende kracht ook een vernietigende kracht.

 

Kompas voor duurzame tevredenheid en innerlijke vrijheid

Lighthouse Motivation® gebruikt de vuur-toren als metafoor. Ze weerspiegelt langs de ene kant je innerlijk kompas. De richting die je met je leven uit wil en die je een hoge mate van tevredenheid kan geven.Tegelijkertijd leven we in een samenleving, met anderen die zaken van ons verlangen of eisen die mogelijk erg tegen onze natuur in gaan. En dat zorgt voor een niet te onderschatten spanningsveld. Een vuur dat je van binnenuit kan verteren. Dit verterend vuur van irritaties, deze storm van spanning kan leiden tot een diepe ontevredenheid in dit leven en mogelijk depressie of burn-out tot gevolg hebben.

 

Lighthouse Motivation Methodologie©

De ‘Lighthouse Motivation’ inzichten helpen je om veilig je thuishaven te bereiken, jezelf te kunnen zijn in een maatschappij die steeds veeleisender wordt. Je realiseert door de inzichten toe te passen in je leven Values Based Happiness. Je ervaart een evenwichtig gevoel van geluk, tevredenheid en intense motivatie doordat je je diepere drijfveren volgt en trouw kunt blijven aan je set van kernwaarden.


Wetenschappelijke onderbouw

De Lighthouse Motivational Navigation Methodologie© gebruikt en integreert wetenschappelijke onderzoeken en inzichten van verschillende wetenschappers en denkers voor individuele en groepstoepassingen:

 • Multifaceted motivational theory (Reiss, Havercamp, Sushinsky ,Wiltz, Sherman)
 • Zelfdeterminatietheorie, Unitary motivational psychology (Deci & Ryan,Vansteenkiste)
 • Motivatie als proces, managen van motivatie in prestatie organisaties (Naylor, Pritchard, Ilgen)
 • Positieve psychologie (Cameron)
 • Flow experience (Csikszentmihalyi)
 • Hersenonderzoek en neuropsychologie (Roth, Vingerhoets, Lannoo)
 • Hartritme coherentie en hartritme resonantie (O’Hare)
 • Neurologie, zelfconcept, identiteit (Damasio, Llinás)
 • Zelfregulering, emotionele schema therapie, mindfulness (Leaha ea, Prins,Kabat-Zinn)
 • Transformatie generatieve grammatica (Chomsky)
 • Somatische ontwikkeling en ontwikkelingstrauma’s (Schmidt, Levine, Rothschild)
 • Deep change veranderingsprocessen (Schmidt, Wandel, Shapiro)
 • Systemisch denken, systeemopstellingen (Schmidt)
 • Moraalsystemen (Kohlberg,Verplaetse)
 • Ontwikkelingspsychologie (Feldman)
 • Groepsdynamicaprocessen (Johnson&Johnson)
 • Non violent communication (Marshall)