Voor meerdaagse trainingen in leiding geven geven we de voorkeur aan een geïntegreerde trajectaanpak.

Voor specifieke trainingen of training- of begeleidingsnoden kan u ons contacteren: wim.olbrechts@lighthousemotivation.eu

 

De verschillende fases van onze trajectaanpak

 

In een trainings- en coaching traject hanteren we een geïntegreerde aanpak. De volgende fases zijn hiervoor tekenend.

 

1.    Bepaling van de doelstellingen van het traject

 

Via intakegesprekken met de opdrachtgever(s) en een relevante selectie van de deelnemers of via een interactieve workshop met hen bepalen we samen de doelstellingen.

Dit wil zeggen dat we de concrete leerdoelen opmaken, de verwachtingen van de opdrachtgever in kaart brengen en de borgingsinitiatieven kiezen en inplannen.

 

2.    Kick-off

 

Het doel van de kick-off is iedere deelnemer samen met zijn/haar verantwoordelijke te sensibiliseren voor de training en begeleiding: hier zorgen we voor het moreel engagement van alle betrokkenen. Ervaring leert dat het erg nuttig is om ook de sociale partner hier nauw bij te betrekken.

 

3.    Investering in kennismaking van bedrijf, bedrijfsprocessen, specifieke tools

 

Het doel is het bedrijf te leren kennen, de taal van de werkvloer leren spreken, want dat beïnvloedt de kwaliteit van de training, de gebruikte praktijkcases en verhoogt het vertrouwen.

 

4.    Training in groep gecombineerd met individuele coaching na de sessies

 

We besteden zowel aandacht aan groepsprocessen en groepsdynamica als aan individuele behoeftes van de deelnemers; dat vertaalt zich concreet in trainingen van optimaal 8 tot 10 deelnemers en individuele coachingsessies van 1,5 uur per persoon.

 

5. De borgingsinitiatieven tijdens het traject

 

We voorzien praktijkoefeningen naargelang de trainingcontent. Deze praktijkoefeningen zorgen ervoor dat de deelnemers de geleerde content in een veilige omgeving kunnen oefenen. De leidinggevende coachen we bij de voorbereiding van deze praktijkoefening en hij/zij krijgt nadien de kans om de voorbereide oefening in de praktijk om te zetten.

 

6. De borgingsinitiatieven na het traject

 

De uitdaging van elk trainingstraject en een absolute must voor een optimale praktijktransfer van alle opgedane inzichten en geoefende vaardigheden is het organiseren van borgingsinitiatieven nà het einde van het traject. We voorzien borgingsinitiatieven zoals business games, intervisie leergroepen of  terugkomdagen. Deze initiatieven stimuleren het continu leergedrag en dragen tegelijkertijd bij tot het over-de-afdelingen-heen-teamidentificatiegevoel.

 

7. Evaluatie met de opdrachtgevers

 

Om tijdig bij te kunnen sturen en alle betrokkenen “warm” en up to date te houden organiseren we tussentijdse debriefings en een einddebriefing waarin we het totale traject evalueren met de opdrachtgevers.