DOELGROEP

 • Leidinggevenden, managers, projectleiders, werkgroepleiders, sportcoaches
 • Startende leidinggevenden of leidinggevenden in opleiding
 • Professionals die medewerkers willen motiveren of her-motiveren 
 • Professionals die het volledig potentieel en het talent van hun mensen willen kunnen aanboren

 

DUUR

 • 4 dagen en 7 uren individuele begeleiding waarvan 2 uren toelichting van het unieke motivatieprofiel van de deelnemer

 

PROGRAMMA

 

De leidinggevende  krijgt inzicht in:

 • hoe intrinsieke sturende motivering werkt
 • hoe het internalisatieproces dat verantwoordelijk is voor onze motivering functioneert
 • welke drijfveren of interne motivatoren bepalen waarom we iets doen of vermijden
 • hoe onze drijfveren onze overtuigingsstrategieën en ons zelfbeeld determineren
 • welke denkpatronen en filters ons beeld van de wereld en anderen kleurt en vervormt
 • hoe de motivatiedynamiek het unieke gedrag van zijn haar medewerker of teamlid bepaalt

 

De leidinggevende krijgt technieken en vaardigheden om

 • medewerkers langdurig en intrinsiek te motiveren
 • medewerkers te begeleiden of coachen in die taken of domeinen die de medewerker vandaag eerder van zich afschuift of demotiveert
 • gefrustreerde of gedemotiveerde medewerkers te her-motiveren

 

De leidinggevende krijgt 7 uren individuele begeleiding van een gekwalificeerde mastercoach  om

 • zijn persoonlijk motivatieprofiel te leren kennen
 • zijn individuele motivatiedynamiek te doorgronden
 • zijn persoonlijke missie en waarden in kaart te brengen
 • zijn valkuilen te leren herkennen en vermijden
 • zelf in moeilijke emotioneel geladen situaties de eigen emotionele respons onder controle te houden


Lighthouse Motivation. The Art Of Mavigating is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het intrinsiek motiveren van medewerkers. De methodiek integreert het Reiss Profile in diverse wetenschappelijke disciplines tot een unieke motivatiemethode.