DOELGROEP

 • Iedereen die inzicht wil verwerven in zijn intrinsieke motivatoren
 • Iedereen die wil ontdekken waarom hij of zij in bepaalde situaties frustratie of
  stress ervaart
 • Iedereen die wil weten welke stappen hij kan ondernemen om privé of
  professioneel een zinvoller en evenwichtiger leven te leiden


DUUR

 • 2 daagse workshop
 • 2 uren individuele toelichting van het unieke Reiss motivatie profiel van de
  deelnemer door een gekwalificeerde master-coach
INZICHT IN JE INTRINSIEKE MOTIVERING

Ontdekken wie je bent en wat je écht wilt betekent inzicht verwerven in welke sturende motieven in jouw leven levensnoodzakelijk zijn.
Sturende motieven zijn basisbehoeftes: zij bepalen wie jij bent, wat jij nodig hebt om je goed te voelen. Ze zijn de kern van
je persoonlijkheid. 
Als je je basisbehoeftes niet bevredigt, dan zal je een gevoel van gemis ervaren.
Indien je langere tijd niet leeft volgens je motieven, dan zal je stress ervaren. Langdurige stress kan zich psychosomatisch vertalen,
dit wil zeggen dat je lichaam fysiek 
zal reageren met pijnsignalen. Ongelukkig zijn en stress ervaren is dus in de eerste plaats een
belangrijk signaal dat je dingen doet of verplicht bent te doen die ingaan tegen jouw basisbehoeftes of levensmotieven. 
Jouw
persoonlijk Reiss Profiel geeft je inzicht in welke basisbehoeftes dat voor jou zijn en welke stappen je kan ondernemen om een
meer tevreden en zingevend leven voor jezelf te creëren.

 

 

 

PROGRAMMA

In deze workshop krijgen  de deelnemers inzicht in:

 1. de eigen motivering
 2. hoe ze anderen percipiëren vanuit de eigen motivering
 3. hoe anderen hen ervaren
 4. hun  kernkwaliteiten en valkuilen

 

In deze workshop leren de deelnemers:

 • denken en handelen vanuit een verhoogd zelfinzicht
 • de drijfveren begrijpen van het gedrag en handelen van hun collega’s, partner, vrienden of kinderen
 • hun comfortzones en valkuilzones kennen en hoe ze met meer psychologische vrijheid dingen kunnen
  realiseren in hun professionele of privé aangelegenheden

 

De deelnemers krijgen 2 uren individuele begeleiding van een master motivatiecoach:

 • ze leren hun persoonlijk motivatieprofiel kennen
 • ze ontdekken welke domeinen van hun leven hen energie geven en waarom ze energie verliezen
 • werknemers ontdekken in welke mate hun persoonlijke missie past bij de missie en waarden van
  hun organisatie
 • partners of ouders komen te weten waar hun raakvlakken zijn en welke tegengestelde motieven
  zorgen voor irritatie of stress

 

Lighthouse Motivation. The Art Of Mavigating is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor
het intrinsiek motiveren.
De methodiek integreert het Reiss Profile in diverse wetenschappelijke disciplines tot een unieke motivatiemethode.