Intrinsieke motivatiecoaching

 

Een gekwalificeerde Lighthouse Coach begeleidt de coachee individueel bij het ontdekken van zijn uniek intrinsiek motivatieprofiel:

  • de coachee krijgt inzicht in de kenmerkende motieven van zijn persoonlijkheid die hem intrinsiek motiveren
  • hij ontdekt welke sturende basisbehoeftes hij in zijn werk en leven dient te realiseren om een zinvol, tevreden en intrinsiek motiverend leven en werk te hebben
  • hij leert zijn overtuigingsstrategieën kennen die zijn dagelijks functioneren bepalen en sturen
  • hij leert zijn kernkwaliteiten en valkuilen kennen en vervolgens doelgericht gebruiken, zodat hij professionele en privé-uitdagingen comfortabeler of met minder weerstand aankan.

 

Individuele competentiegerichte coaching

 

In deze vorm van taakgerichte coaching ligt de nadruk op het helpen ontwikkelen van specifieke competenties. Dit wil zeggen dat we de coachee helpen om specifieke vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen in de werkpraktijk. We integreren deze vorm van coaching standaard in onze managementtrajecten, waarbij de deelnemer onder professionele begeleiding leerinhouden uit de trainingstrajecten toepast op zijn/haar specifieke werksituatie.

 

Individuele talent- en ontwikkelingscoaching

 

In deze vorm van coaching staat de zelfsturing van de coachee centraal, dat wil zeggen dat hij of zij wel de vaardigheden heeft om een bepaalde taak, opdracht of uitdaging aan te gaan, maar dat op de één of andere manier niet voor elkaar krijgt.

Een deel van de persoonlijkheid staat de zelfsturing in de weg. Doel van deze vorm van coachen is daarom bij de coachee onbewuste processen bewust te maken om de zelfsturing te versterken. Deze vorm van coaching helpt de coachee dus om dichter bij zich-zelf te komen en stimuleert om zijn of haar einddoelen te realiseren. Deze vorm van zelfsturing motiveert hierdoor intrinsiek om het individuele talentenpallet optimaal in te zetten en te benutten.

 

Engagementcoaching of full option coaching

 

In deze nieuwe, intensieve vorm van  coaching krijgt de deelnemer inzichten en tools aanreikt om zijn mentale, fysieke en emotionele kracht te bundelen en in flow te brengen en hem te helpen ‘to perform in the storm’, zijn talent en potentieel optimaal te benutten en een hoge mate van tevredenheid en motivatie te ervaren. Deze full option coaching  legt de basis voor innerlijk en authentiek leiderschap.

 

Zie verder onder de rubriek Coaching voor meer gedetailleerde  info over de verschillende coachingmogelijkheden.